Tag Archive | MCSA

MCSA-515 (Laboratory Problems)

MCSA-515 কোর্সের ল্যাব সমস্যা ও প্রোগ্রামসমূহ –

Si. No. Content  
1 MCSA-515-lab_problem list.doc

Size: 541 KB

Download
2 Ms Excel commands.docx  

Size: 1 MB

Download
3 Sheet-1 HTML.docx

Size: 92 KB

Download
4 HTML Lab Program.docx

Size: 416 KB

Download

MCSA 5th batch 2nd semester all document

MCSA ৪র্থ ব্যাচ ২য় সেমিস্টার এর সকল ক্লাস কনটেন্ট

Si. No.
1 Sheet-1 WWW (MCSA 524-525).pdf
Size: 261 KB
DOWNLOAD
2 Sheet-2 HTML (MCSA 524-525).pdf
Size: 455 KB
DOWNLOAD
3 Sheet-3 JavaScript(MCSA 524-525).pdf
Size: 745 KB
DOWNLOAD
4 Sheet-4 PHP (MCSA 524-525).pdf
Size: 759 KB
DOWNLOAD
5 Sheet-5 ASP (MCSA 524-525).pdf
Size: 321 KB
DOWNLOAD
6 Sheet-6 CSS sheet-1.pdf
Size: 320 KB
DOWNLOAD
7 Sheet-7 CSS sheet-2.pdf
Size: 413 KB
DOWNLOAD
MCSA (B)-525
Multimedia – Only for MCSA(B)
8 Introduction to Multimedia.pdf
Size: 8 MB
DOWNLOAD
9 Multimedia Concept.pdf
Size: 625 KB
DOWNLOAD
10 Multimedia system Final.pdf
Size: 3 MB
DOWNLOAD
11 MCSA 524-525 2nd Batch Question format.docx
Size: 20 KB
DOWNLOAD
Laboratory problem:
MCSA(A):529 &
MCSA(B):531 (Part-II)
1 5th batch MCSA LAB problem.zip 
Size: 4 KB
DOWNLOAD
2 Lab book MCSA-529.docx
Size: 2 MB
DOWNLOAD

MCSA-515 LAB Problem List

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ইভিনিং মাস্টার্স প্রোগ্রামের MCSA ২য় ব্যাচের MCSA-515 কোর্সের প্রাক্টিক্যাল Problem List ডাউনলোড করতে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন।

ডাউনলোড